Okaïdi - Obaïbi
Gdzie znaleźć sklep?

Ogólne warunki przystępowania i korzystania z programu lojalnościowego OKAÏDI - OBAÏBI

Między:

spółką OKAÏDI, SAS,
o kapitale 2 928 240 EUR
mająca siedzibę pod adresem: 162 Boulevard de Fourmies, 59 100 ROUBAIX,
wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek dla Lille Métropole pod numerem 398.110.445;
dalej zwaną „OKAÏDI”;

a każdą osobą fizyczną, która chce przystąpić do programu lojalnościowego OKAÏDI – OBAÏBI.
dalej zwaną „Beneficjentem”.

Zgoda na ogólne warunki przystępowania do programu lojalnościowego

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami przystępowania i korzystania z programu lojalnościowego OKAÏDI - OBAÏBI oraz zaakceptował je. Te ogólne warunki dostępne są na stronie internetowej www.okaidi.fr. OKAÏDI zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania ze swojego programu lojalnościowego lub do zlikwidowania programu w ogóle.

Zasady:

Przystąpienie do programu lojalnościowego OKAÏDI – OBAÏBI może nastąpić we wszystkich sklepach OKAÏDI i OBAÏBI we Francji metropolitalnej, z wyjątkiem sklepów fabrycznych, lub na stronie internetowej okaidi.fr. Beneficjent programu osobiście odbiera kartę lojalnościową w sklepie. W przypadku przystępowania do programu przez stronę internetową, karta jest wysyłana na adres podany przez Beneficjenta, w osobnej przesyłce niż zamawiane towary.

Karta lojalnościowa OKAÏDI – OBAÏBI jest ważna przez okres jednego roku i może być wykorzystywana na stronie internetowej okaidi.fr oraz we wszystkich sklepach OKAÏDI i OBAÏBI we Francji metropolitalnej, z wyjątkiem sklepów fabrycznych. Może być również używana do zbierania na niej punktów w Belgii, Holandii, Niemczech, Luksemburgu, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Na stronie internetowej okaidi.fr karty mogą używać wyłącznie Beneficjenci mieszkający we Francji metropolitalnej.

Dla jednego gospodarstwa domowego dopuszcza się wyrobienie tylko jednej karty (przez gospodarstwo należy rozumieć osoby zamieszkałe pod tym samym adresem). Karta lojalnościowa OKAÏDI - OBAÏBI jest ważna przez okres jednego roku. Kosztuje ona cztery euro za rok. Podana cena może ulec zmianie.

Karta OKAÏDI nie jest kartą płatniczą ani kredytową.

Zbieranie punktów w programie lojalnościowym:

Po okazaniu karty lojalnościowej w sklepie (z wyjątkiem sklepu fabrycznego) oraz w Internecie, zrobione zakupy pozwalają gromadzić punkty według następującego przelicznika: 1 pln = 25 punkt wydane na zakupy. Po przekroczeniu progu 500 punktów, Beneficjent otrzymuje przesyłkę z czekiem lojalnościowym o wartości 20 pln. Nadwyżka zebranych punktów zostanie zaliczona na poczet kolejnych zakupów. Aktualne saldo punktów można sprawdzić w Internecie, na stronie okaidi.fr

Narodziny dziecka:

Przy narodzinach każdego dziecka w danym gospodarstwie domowym (chodzi o dziecko mieszkające pod tym samym adresem co Beneficjent, którego ten ostatni jest przedstawicielem prawnym) karta daje prawo do czeku z okazji narodzin dziecka w wysokości 20 PLN. Aby skorzystać z czeku z okazji narodzin dziecka, Beneficjent musi, podczas wizyty w sklepie, poinformować OKAIDI o narodzinach dziecka i przedstawić, jako potwierdzenie, swój dowód tożsamości wraz z kopią aktu urodzenia dziecka. Przekazanie tej informacji oraz przedstawienie dokumentu tożsamości Beneficjenta wraz z kopią aktu urodzenia dziecka muszą nastąpić najwcześniej w dniu narodzin dziecka, a najpóźniej do ukończenia przez nie sześciu miesięcy. Uwaga! Beneficjent nie będzie mógł otrzymać czeku z okazji narodzin dziecka, jeśli informacja o narodzinach tego ostatniego oraz przedstawienie dokumentu tożsamości Beneficjenta wraz z kopią aktu urodzenia dziecka nastąpią po ukończeniu przez to dziecko wieku sześciu miesięcy.

Urodziny dzieci:

Z okazji urodzin każdego dziecka w danym gospodarstwie domowym (chodzi o dziecko mieszkające pod tym samym adresem co Beneficjent, którego ten ostatni jest przedstawicielem prawnym) karta daje prawo do czeku w wysokości 20 PLN (od pierwszych do trzynastych urodzin dziecka). Z czeku z okazji urodzin dzieci może korzystać wyłącznie Beneficjent będący przedstawicielem prawnym danego dziecka.

Wykorzystywanie czeków lojalnościowych, z okazji narodzin dziecka oraz urodzin dzieci: Czek lojalnościowy, czek z okazji narodzin oraz czek urodzinowy mogą być wykorzystywane przez Beneficjenta we wszystkich sklepach OKAIDI i OBAIBI we Francji metropolitalnej (z wyjątkiem sklepów fabrycznych) oraz na stronie internetowej okaidi.fr do płacenia za zakupy i/lub przedłużania karty lojalnościowej (nie dotyczy kosztów przesyłki).

Czek lojalnościowy, czek z okazji narodzin oraz czek urodzinowy zachowują ważność aż do końca okresu podanego na danym dokumencie. Wykorzystuje się je jednorazowo, nie podlegają one wymianie ani na gotówkę, ani w żadnej innej formie. W przypadku zwrotu zamówienia do naszego magazynu, czeki, które zostały wykorzystane i po sprawdzeniu zostały zakwalifikowane jako podlegające zwrotowi, będą wystawione ponownie w formie punktów (w całości lub w części w zależności od konkretnego przypadku). (1 PLN = 25 punktów ponownie naliczonych)

Przedłużanie:

Karta OKAÏDI jest ważna przez okres jednego roku. Po upływie roku Beneficjent, który nadal chce korzystać z przywilejów wynikających z posiadania karty lojalnościowej OKAÏDI-OBAÏBI, musi ją przedłużyć. Roczna cena za kartę wynosi 15 PLN i może ulec zmianie. Przedłużenie nie jest podstawą do wysłania nowej karty lojalnościowej. Podczas dokonywania przedłużenia, saldo punktów dotychczas zebranych przez Beneficjenta zostaje zachowane maksymalnie przez okres 3 lat, licząc od daty upływu ważności karty lojalnościowej. Po upływie tego terminu, saldo punktów zebranych przez Beneficjenta zostanie zlikwidowane.

W przypadku zgubienia lub kradzieży:

Twój sklep wyrobi Ci nową kartę bez utraty punktów.

Ustawa o informatyce i swobodach obywatelskich

OKAIDI zbiera informacje imienne na Twój temat w celu zarządzania Twoją kartą lojalnościową. Zgodnie z ustawą o informatyce i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, zmienioną w 2004 roku, masz prawo dostępu i poprawiania danych na swój temat – możesz z niego skorzystać pisząc na adres: OKAIDI Service client, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix. Możesz również, z ważnych powodów, nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych na Twój temat.