Okaïdi - Obaïbi

Gdzie znaleźć sklep?
 • Uwolnić swoje pomysły. Liberare le proprie idee. Free up your ideas. Liberar sus ideas.
 • Akceptować różnice. Accettare la differenza. Accept difference. Aceptar la diferencia.
 • Znaleźć równowagę. Trovare il proprio equilibrio. Find your balance. Encontrar su equilibrio.
 • Działać z sercem. Agire con il cuore. Act with your heart. Actuar con su corazón.
 • Otwierać się na świat. Aprirsi al mondo. Open up to the world. Abrirse al mundo.
 • Wzrastać dzięki poczuciu spełnienia. Sentirsi bene per crescere. Grow through fullfilment. Sentirse bien para crecer.
 • Dawać to, co najlepsze. Dare il meglio di se. Give the best of yourself. Dar lo mejor.
 • Osiągać swoje cele. Raggiungere i propri obbiettivi. Reach your objectives. Alcanzar sus objetivos.
 • Żyć optymistycznie. Vivere con ottimismo. Live with optimism. Vivir con optimismo.
 • Zaprowadzać pokój. Costruire la pace. Build peace. Construir la paz.
 • Realizować swoje marzenia. Realizzare i propri sogni. Make your dreams come true. Realizar sus sueños.
 • Szanować naszą planetę. Rispettare il pianeta. Respect the planet. Respetar el planeta.