OPINIE KLIENTÓW NA NASZEJ STRONIE


Chcesz zostawić komentarz na temat produktu, który kupiłeś/aś w sklepie :

Podczas zakupów online możesz otrzymać e-mail z prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat właśnie zakupionego produktu. Następnie zostaniesz poproszony/a o zalogowanie się do swojego konta klienta Okaidi oraz o wypełnienie kwestionariusza zawierającego Twoją opinię na temat produktu oraz Twojego profilu.

Ta opinia pojawi się następnie w karcie z opisem danego produktu i będzie widoczna dla innych użytkowników Internetu przez cały okres sprzedaży tego produktu. Opinie wyświetlane są domyślnie w porządku chronologicznym. Opinia będzie zawierała datę otrzymania produktu przez Użytkownika zostawiającego swój komentarz.

W jaki sposób odbywa się moderacja komentarzy klientów dotyczących produktów?

W celu zachowania przejrzystości publikujemy wszystkie opinie klientów, których treść związana jest z cechami produktu, bez względu na to, czy opinia jest pozytywna, czy też krytyczna.

Wyłączone z powyższego są opinie, których treść dotyczy:
- zamówienia i jego realizacji (dostawa, wymiany, zwroty, zwrot pieniędzy...)
- problemów technicznych napotkanych na stronie internetowej,
- porównań z innymi miejscami sprzedaży, w szczególności z konkurencją,
- każdej kwestii (prośba o współpracę, kontakt do dostawców itp.) niezwiązanej z cechami produktu,
- wszystkiego, co sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami,
- a także słów, które można byłoby uznać za obelgę lub przyczyniłaby się do zniesławienia autora, czy jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej.

Własność intelektualna: 

Użytkownik wyraźnie zgadza się i akceptuje fakt, że korzystanie z formularza opinii do wystawiania komentarzy przez klienta na temat produktu Okaidi wiąże się z przeniesieniem praw na rzecz Okaidi do powielania, adaptowania i ujawniania tej opinii na stronie internetowej marki Okaidi i we wszystkich środkach przekazu dowolnie wybranych przez Okaidi.

Dane osobowe: 
Okaidi zastrzega sobie prawo do upowszechniania oprócz samej opinii wystawionej przez Użytkownika także wszystkich informacji, które dostarczył i/lub zatwierdził Użytkownik w trakcie wystawiania swojego komentarza.

W trakcie procesu wystawiania i zatwierdzania opinii Użytkownik może zostać wezwany do dostarczenia i/lub potwierdzenia niektórych danych osobowych. Zgromadzone informacje są niezbędne dla nas w celu zagwarantowania powagi wystawionych opinii i ulepszenia oferowanych przez nas usług naszym klientom.

Zgromadzone informacje są niezbędne dla Okaidi w celu zagwarantowania powagi wystawionych opinii i ulepszenia oferowanych przez Okaidi usług swoim klientom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu, publikowania dokumentów przygotowawczych, poprawienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Wystarczy do nas napisać na adres pocztowy: OKAIDI SAS – Biuro Obsługi Klienta - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX lub za pośrednictwem
 https://www.okaidi.pl/contactus
załączając swoje nazwisko, imię i adres e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Twój wniosek powinien być podpisany, a do niego dołączona fotokopia dokumentu poświadczającego tożsamość, na którym widnieje Twój podpis oraz adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Prévisualiser le site au
Conserver pendant ma navigation

Id Navigation

Store : Language :
Back to top
Vous souhaitez recevoir nos actualités ?
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé/e des dernières offres et nouveautés.
Alternate Text