OPINIE KLIENTÓW NA NASZEJ STRONIE


Jak czytać opinie klientów i zostawić własny komentarz na temat produktu?


Jeśli chcesz przeczytać opinie klientów na temat produktu lub zobaczyć jego średnią ocenę: 
wejdź na kartę z opisem danego produktu i kliknij w „(Opinie XX)” obok zdjęcia produktu lub kliknij w zakładkę „Opinie XX” pod zdjęciem produktu. 
Jeśli chcesz zostawić komentarz na temat produktu, który kupiłeś/aś  w sklepie: 
wejdź na stronę www.okaidi.pl z kartą z opisem danego produktu i kliknij w „Zostaw swój komentarz” lub w „Bądź pierwszą osobą oceniającą ten produkt”. Zostaniesz poproszony/poproszona o zalogowanie się na swoim koncie klienta Okaidi, a następnie o wypełnienie ankiety, która będzie zawierała Twój komentarz oraz dane profilu. 
Ta opinia pojawi się następnie w karcie z opisem danego produktu i będzie widoczna dla innych użytkowników Internetu przez cały okres sprzedaży tego produktu. Opinie wyświetlane są domyślnie w porządku chronologicznym. Opinia będzie zawierała datę otrzymania produktu przez Użytkownika zostawiającego swój komentarz.

W jaki sposób odbywa się moderacja komentarzy klientów dotyczących produktów?


W celu zachowania przejrzystości publikujemy wszystkie opinie klientów, których treść związana jest z cechami produktu, bez względu na to, czy opinia jest pozytywna, czy też krytyczna. 
Wyłączone z powyższego są opinie, których treść dotyczy: 
- zamówienia i jego realizacji (dostawa, wymiany, zwroty, zwroty pieniędzy...) 
- problemów technicznych napotkanych na tej stronie internetowej, 
- porównań z innymi miejscami sprzedaży, w szczególności z konkurencją, 
- każdej kwestii (prośba o współpracę, kontakt do dostawców itp.) niezwiązanej z cechami produktu, 
- wszystkiego, co sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, 
- a także słów, które można byłoby uznać za obelgę lub przyczyniłaby się do zniesławienia autora, czy jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej. 
W związku z tym, OKAIDI: 
- ma prawo zadecydować, czy zachować komentarz pozostawiony na stronie internetowej, czy usunąć go wskazując na motywy odmowy jego publikacji 
- nie jest zobowiązana do opublikowania opinii Użytkownika lub wypłacenia Użytkownikowi odszkodowania za nieopublikowanie jego opinii. Publikacja oraz zachowanie opinii należy do swobodnego uznania Okaidi. Jednak w przypadku odrzucenia opinii Użytkownik zostanie poinformowany, za pomocą wszelkich odpowiednich ku temu środków, o przyczynach odmowy publikacji.

Opinie są publikowane w ciągu 5 - 7 dni.

Własność intelektualna: 
Użytkownik wyraźnie zgadza się i akceptuje fakt, że korzystanie z formularza opinii do wystawiania komentarzy przez klienta na temat produktu Okaidi wiąże się z przeniesieniem praw na rzecz Okaidi do powielania, adaptowania i ujawniania tej opinii na stronie internetowej marki Okaidi i we wszystkich środkach przekazu dowolnie wybranych przez Okaidi. 
Dane osobowe: 
Okaidi zastrzega sobie prawo do upowszechniania oprócz samej opinii wystawionej przez Użytkownika także wszystkich informacji, które dostarczył i/lub zatwierdził Użytkownik w trakcie wystawiania swojego komentarza. 
W trakcie procesu wystawiania i zatwierdzania opinii Użytkownik może zostać wezwany do dostarczenia i/lub potwierdzenia niektórych danych osobowych. Zgromadzone informacje są niezbędne dla nas w celu zagwarantowania powagi wystawionych opinii i ulepszenia oferowanych przez nas usług naszym klientom. 
Zgromadzone informacje są niezbędne dla Okaidi w celu zagwarantowania powagi wystawionych opinii i ulepszenia oferowanych przez Okaidi usług swoim klientom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu, publikowania dokumentów przygotowawczych, poprawienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Wystarczy do nas napisać na adres pocztowy: 
OKAIDI SAS – Biuro Obsługi Klienta - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX 
lub za pośrednictwem formularza https://www.okaidi.pl/contactus
załączając swoje nazwisko, imię i adres e-mail. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Twój wniosek powinien być podpisany, a do niego dołączona fotokopia dokumentu poświadczającego tożsamość, na którym widnieje Twój podpis oraz adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Użytkownik ma także prawo do przeglądania lub modyfikowania danych osobowych na swoim koncie.