REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W POLSCE. OBOWIĄZUJE OD 22/05/2024

  Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pomiędzy spółką OKAÏDI SAS o kapitale 6.483.008.00 euro z siedzibą we Francji, w ROUBAIX (59100), ulica 162 Boulevard de Fourmies zarejestrowaną we Francji w Rejestrze Handlowym (Registre du Commerce et des Sociétés) dla Lille métropole pod numerem 398 110 445, w kontekście prowadzonej działalności "OKAÏDI", dalej zwanej "OKAÏDI", i będącą tym samym ''Organizatorem,'' a każdą osobą fizyczną, która chce przystąpić do programu lojalnościowego, dalej zwaną "Uczestnikiem".

 

ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO « REGULAMIN »:Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Programu Lojalnościowego. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej marki: okaidi.pl. OKAIDI SAS zastrzega sobie prawo zmian w każdym momencie Regulaminu Programu Lojalnościowego i/lub korzyści z nim związanych lub likwidacji programu.

 

MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU:Program obowiązuje na terenie Polski. Oferty wynikające z przystąpienia do programu można wykorzystać we wszystkich sklepach stacjonarnych Okaidi w Polsce oraz na stronie internetowej okaidi.pl.

 

DOŁĄCZENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO : Dołączenie do programu lojalnościowego jest bezpłatne pod warunkiem dokonania zakupu. Na stronie internetowej członkostwo w programie dokonuje się automatycznie. Uczestnictwo w programie zostanie zatwierdzone jedynie w przypadku, gdy przekazywane w momencie przystępowania do programu informacje (imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy) będą kompletne, zgodne z wymaganym formatem i możliwe do wykorzystania.

 

DZIECI:Uczestnik może przypisać do programu dzieci (płeć, imię, data urodzenia, pokrewieństwo) pod warunkiem, że jest ich prawnych opiekunem lub posiada odpowiednie upoważnienia. OKAIDI zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych informacji. Uczestnik programu może przypisać do programu maksymalnie 5 dzieci. Podanie informacji na temat dzieci upoważnia do korzystania z ofert programu lojalnościowego, opisanych poniżej.

 

PULA PUNKTÓW: Zakupy zrealizowane w sklepie lub na stronie internetowej pozwalają na kumulację punktów na zasadzie 1 wydany PLN = 1 punkt lojalnościowy (z wyłączeniem: kosztów dostawy, zakupów opłaconych kartą upominkową, zakupu produktów IDTROC oraz mini darowizn). Punkty naliczają się na kwotę brutto zakupów produktów (po odjęciu wszystkich rabatów, zakupów opłaconych punktami lojalnościowymi lub kartą upominkową) tj. na realną kwotę, którą uiścił Uczestnik. Uczestnik może wykorzystać pulę punktów przy kolejnych zakupach zamieniając je na pln: 100 zebranych punktów lojalnościowych = 4 PLN do wykorzystania. Nadwyżka zebranych punktów będzie kumulowana przy kolejnych zakupach. Punkty można wykorzystać na zakup wszystkich produktów, również tych objętych promocją lub rabatem (z wyłączeniem: kosztów dostawy, zakupów opłaconych kartą upominkową, zakupu produktów IDTROC, zakupu karty upominkowej oraz mini darowizn). Punkty można wykorzystać jednorazowo lub podczas kilku zakupów w sklepie lub na stronie internetowej. Punkty tracą ważność po 24 miesiącach jeśli Uczestnik Programu w tym okresie nie dokona żadnych zakupów. Saldo punktów można sprawdzić w sklepie, po zalogowaniu na konto klienta, w mailach lub na wirtualnej karcie (na telefonie).

 

OFERTA Z OKAZJI URODZIN: Każdemu dziecku przypisanemu do programu przez Uczestnika przysługuje jedna oferta niespodzianka. Oferta dotyczy każdego dziecka, 1 raz w roku z okazji urodzin, do osiągnięcia 12 roku życia, pod warunkiem, że w momencie generowania oferty urodzinowej, Uczestnik dokonał co najmniej jednego zakupu w ciągu ostatnich 24 miesięcy 30 dni przed urodzinami dziecka otrzymasz.

 

OFERTA Z OKAZJI NARODZIN : Przypisanie do programu każdego dziecka poniżej 12 miesięcy wiąże się z podwojeniem punktów lojalnościowych przy każdych zakupach produktów z działu OBAIBI. Oferta z okazji narodzin jest ważna przez okres 12 miesięcy licząc od daty przypisania dziecka do programu. Przypisanie 2 dziecka nie oznacza, że punkty zostaną naliczone czterokrotnie. Oferty będą komunikowane Uczestnikowi w wybrany przez niego sposób (podczas dołączania do programu) drogą mailową lub SMS-em. Oferty są ważne we wszystkich sklepach oraz na stronie internetowej.

 

OFERTA IDTROC : Przynoszenie ubrań oraz ich sprzedaż podczas akcji IDTROC (w sklepach) są zarezerwowane wyłącznie dla Uczestników programu. Akcja jest organizowana kilka razy w roku, a Uczestnik zostanie o nich poinformowany mailowo.

 

WYMIANA LUB ZWROT : Uczestnik ma prawo do zwrotu lub wymiany produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym w ciągu 60 dni (z wyłączeniem okresu okresu wyprzedaży, gdzie okres zwrotu i wymiany to 30 dni). W celu dokonania zwrotu należy okazać dowód zakupu tj. paragon. Okres zwrotu produktu zakupionego na stronie internetowej to 30 dni. Produkty używane, noszone, prane, rozerwane, poplamione, bez oryginalnych metek oraz etykietek oraz w przypadku strojów kąpielowych - bez wewnętrznej folii zabezpieczającej nie będą podlegać zwrotom ani wymianom. W celu uzyskanie więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Sprzedaży.

 

REZYGNACJA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO : Aby zrezygnować z programu lojalnościowego Uczestnik powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie (nr telefonu znajduje się na dole strony internetowej) lub poprzez formularz kontaktowy “Kontakt”. Odstąpienie od programu ma skutek natychmiastowy, a konto klienta zostanie usunięte. Dział Obsługi Klienta, w razie wątpliwości, ma prawo zweryfikować tożsamość Uczestnika, który zgłasza chęć odstąpienia od programu, prosząc go o dostarczenie kopii dowodu osobistego.

 

PRZEKAZANIE PUNKTÓW NA DATEK : Uczestnik może przekazać swoje punkty na datek na rzecz Fundacji IDKIDS, za pośrednictwem swojego konta na stronie internetowej.

 

DANE OSOBOWE :Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez spółkę OKAIDI SAS, po pierwsze, abyś jako Uczestnik programu mógł korzystać z ofert programu lojalnościowego, po drugie, aby przesłać Ci, jeśli wyrazisz na to zgodę oferty, aktualne wiadomości lub spersonalizowane reklamy. Spółka OKAIDI SAS zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne starania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić ochronę, poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do dostępu, publikowania dokumentów przygotowawczych, poprawienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa należy zwrócić się na piśmie do serwisu klienta OKAIDI, z siedzibą Okaidi Service Client TSA 27000 59071 ROUBAIX CEDEX 1 lub przesłać wiadomość na następujący adres e-mail: customerservice@okaidi.com.
Dział Obsługi Klienta, w razie wątpliwości, ma prawo zweryfikować tożsamość Uczestnika, prosząc go o dostarczenie kopii dowodu osobistego.
Więcej informacji znajduje się w zakładce « Program lojalnościowy » et « Dane Osobowe » na naszej stronie internetowej.

 

OSZUSTWA I NADUŻYCIA: Każde nieprawidłowe kumulowanie punktów lojalnościowych przez Uczestnika może skutkować natychmiastową utratą punktów, anulowaniem wygenerowanych ofert jak i z usunięciem Uczestnika z programu lojalnościowego. OKAIDI SAS zastrzega sobie również prawo do żądania od Uczestnika, który został uznany winnym oszustwa w programie lojalnościowym, zwrotu wszelkich kwot, które zostały nienależnie otrzymane przez Uczestnika, z zastrzeżeniem wszelkich możliwych postępowań prawnych z tego wynikających, w tym postępowania karnego.

 

 

LETZTES AKTUALISIERUNGSDATUM: 22/05/2024

Prévisualiser le site au
Conserver pendant ma navigation

Id Navigation

Store : Language :
Back to top
Vous souhaitez recevoir nos actualités ?
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé/e des dernières offres et nouveautés.
Alternate Text