DANE OSOBOWE

  • Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

OKAIDI, SAS z kapitałem 2 928 240,00 euro, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Lille Métropole pod numerem 398 110 445, którego siedziba mieści się pod adresem 162 boulevard de Fourmies w Roubaix (59100), którą reprezentuje Cédric DARDENNE występujący jako Dyrektor Generalny.

  • Cel gromadzenia i przechowywania danych osobowych

Do gromadzenia danych osobowych na witrynie www.okaidi.pl może dojść w kilku miejscach, a dokładniej w rubrykach: 

-          „Otwieram konto”

-          „Newsletter”

-          „Zapisuję się do programu lojalnościowego”

-          wyskakujące okienko „rezerwacja on-line” zarządzane przez naszego dostawcę usług So Cloz

Dane osobowe gromadzone na stronie www.okaidi.pl są potrzebne do następujących celów:

-          zarządzania abonamentem newslettera i wysyłania handlowych informacji elektronicznych (maili i/lub SMSów) z nim związanych

-          zarządzania i śledzenia Pani/Pana uczestnictwa w programie lojalnościowym

-          zarządzania, śledzenia i przetwarzania Pani/Pana rezerwacji on-line

-          zarządzania zwrotami i reklamacjami

-          indywidualnego podejścia do klienta w sklepie internetowym

-          przygotowania reklamy ukierunkowanej 

-          prowadzenia analiz statystycznych

-          zarządzania Pani/Pana udziałem w grach i konkursach

-          odnalezienia dla Pani/Pana najbliższego sklepu OKAIDI

-          odpowiedzenia na Pani/Pana pytania w trakcie rozmowy on-line

 

  • Odbiorcy danych osobowych

Po Twojej uprzedniej zgodzie, spółka OKAIDI może zdecydować o przekazaniu Pani/Pana danych osobowych swoim Partnerom handlowym, a w szczególności markom tworzącym grupę IDKIDS COMMUNITY: Oxybul Eveil & Jeux, Idkids, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag.

Ponadto, spółka OKAIDI może zdecydować o przekazaniu Pani/Pana danych osobowych swoim podwykonawcom, na przykład w ramach następujących działań: 

-          zarządzanie usługami dla klientów

-          zarządzanie rozmową on-line

-          przetwarzanie rezerwacji on-line

-          wysyłanie wiadomości SMS i e-mail z ofertami handlowymi 

 

  • Przekazywanie danych poza terytorium UE

Dane osobowe mogą również zostać przekazane poza terytorium Unii Europejskiej, w szczególności w ramach wykorzystywania danych w sieciach społecznościowych. 

  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych różni się od profilu użytkownika na Stronie. Związane z Panią/Panem dane osobowe mogą być przechowywane i archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Środki bezpieczeństwa stosowane w związku z danymi osobowymi

Spółka OKAIDI, jako Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przekazanych danych osobowych i to w świetle obowiązujących przepisów prawa.

  • Pani/Pana prawa dotyczące danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, do przenoszenia, do sprzeciwu w związku z Pani/Pana danymi osobowymi. Jeżeli życzy sobie Pani/Pan skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z działem obsługi klientów w formie pisemnej pod następującym adresem:

OKAIDI – Service clients – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE lub za pośrednictwem formularza https://www.okaidi.pl/contactus,  załączając kopię obu stron swojego dokumentu tożsamości

 

W celu ułatwienia przetwarzania Pani/Pana żądania, zaleca się podać swoje nazwisko, imię oraz adres e-mail.  Ponadto, OKAIDI może, jeżeli uzna to za konieczne, sprawdzić tożsamość klienta zwracając się z prośbą o okazanie jednego z ważnych dokumentów tożsamości.

OKAIDI zobowiązuje się do przekazania Pani/Panu odpowiedzi w przeciągu jednego (1) miesiąca od daty skorzystania z przysługującego Pani/Panu prawa. W razie braku odpowiedzi, może Pani/Pan powiadomić Krajową Komisję ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych).

Na koniec, aby ułatwić Pani/Panu dostęp do danych osobowych, każdy wysyłany przez OKAIDI newsletter, zawiera link do dezaktywacji, który umożliwia za pomocą jednego kliknięcia w łatwy sposób zakończyć wysyłanie newslettera i ofert marki OKAIDI i/lub jego Partnerów. Może też Pani/Pan zarządzać swoimi preferencjami w zakresie ofert handlowych bezpośrednio ze swojego konta na stronie.

  • Pani/Pana prawa związane z zarządzaniem danymi osobowymi po Pani/Pana śmierci

W dowolnym momencie może Pani/Pan wydać dyspozycje dotyczące przeznaczenia danych osobowych po Pani/Pana śmierci. W tym celu należy przekazać nam swoją wolę (zachowanie, usunięcie lub dyspozycje szczególne) kontaktując się z nami w formie pisemnej pod adresem:

OKAIDI SAS – Service clients -  162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX

 

lub drogą mailową pod adresem: customerservice@okaidi.com