Ogólne Warunki Sprzedaży OKAIDI


Data ostatniego uaktualnienia: 04/09/2020 w Roubaix

SPIS TREŚCI:


1) Temat

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zawierane są pomiędzy:

Okaidi Poland Sp.z o.o.

ul.Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa
VAT number is 7010243245
REGON 142468807

Zwaną dalej "OKAIDI"

i

każdą osobą fizyczną odwiedzającą i / lub chcącą dokonać zakupu poprzez stronę internetową www.okaidi.pl

Zwaną dalej "Użytkownikiem"

 

Niniejsze warunki mają na celu określenie warunków sprzedaży na odległość pomiędzy OKAIDI a użytkownikiem, od zamówienia po płatność i dostawę. Regulują wszystkie etapy niezbędne do złożenia zamówienia i zapewniają monitorowanie tego zamówienia między umawiającymi się stronami.

Zamówienie oznacza nieodwołalną akceptację ogólnych warunków sprzedaży. Z uwagi na to, że warunki ogólne mogą ulec zmianie, obowiązują warunki przedstawione na stronie www.Okaidi.pl w dniu złożenia zamówienia przez użytkownika.

Użytkownik deklaruje:
- że ma zdolność do zawarcia umowy,
- nie kupuje produktów w celu ich odsprzedaży,
- nie jest handlowcem.

 

2) Produkty

 

Produkty oferowane do sprzedaży przez OKAIDI to te, które pojawiają się w serwisie www.okaidi.pl , w dniu odwiedzenia serwisu przez użytkownika. Produkty dostępne są w ramach limitu stanów magazynowych.

Oprócz zdjęć reprodukowanych i ilustrujących prezentowane Produkty, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z opisem każdego produktu w celu poznania jego właściwości.

Firma OKAIDI zobowiązuje się do jak najwierniejszej prezentacji produktów na zdjęciach. Nie można jednak całkowicie wykluczyć niewielkich różnic w porównaniu do wizualnej prezentacji produktu.

 

3) Cena

 

Ceny podane są w euro, razem z VAT, bez kosztów dostawy, które pokrywa Użytkownik, z wyjątkiem szczególnych warunków. Koszty dostawy podane są przy składaniu zamówienia i ustalane zgodnie z warunkami podanymi w Artykule 7.

Podane ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia. Gdyby wysokość VAT uległa zmianie, zmiany te mogłyby zostać odzwierciedlone w cenie towarów bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

OKAIDI zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Produkty będą fakturowane na podstawie cen obowiązujących w momencie składania zamówienia.

 

4) Zamówienie

 

Każde złożenie zamówienia oznacza wyraźną i nieodwołalną akceptację cen i opisów produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane w ramach ewentualnej wymiany i gwarancji wymienionych poniżej.

 

4.1 : Zatwierdzenie koszyka

 

Użytkownik wybiera Produkty, które chce zamówić, klikając pole „Dodaj do koszyka”. Wybrane produkty są następnie wyświetlane w zakładce „Koszyk”.

 

W tej zakładce Użytkownik może sprawdzić szczegóły swojego zamówienia (przykład: Produkty, ilości, cena, rozmiar, kolor).

 

Na tym etapie Użytkownik ma do wyboru kilka opcji

 • Jeżeli Użytkownik posiada kod promocyjny, jest proszony o wpisanie go poprzez zaznaczenie pola „Mam kod promocyjny” przed zatwierdzeniem swojego koszyka.
 • Jeśli Użytkownik nie zalogował się jeszcze na swoje konto klienta, zostanie poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta przed zatwierdzeniem koszyka.
 • Jeżeli Użytkownik nie przystąpił jeszcze do programu lojalnościowego, może do niego przystąpić przed zatwierdzeniem swojego koszyka.

 

Po zweryfikowaniu informacji, Użytkownik może kontynuować swoje zamówienie, klikając pole „Wybierz opcję dostawy”.

 

4.2 Utworzenie konta Użytkownika

 

W celu założenia konta Użytkownika Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie następujących informacji: tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy.

 

Aby dowiedzieć się o sposobach przetwarzania danych, Użytkownik może zapoznać się z rubryką "Dane osobowe".

 

W razie potrzeby Użytkownik może ponownie zalogować się na swoje konto podczas kolejnych wizyt przy użyciu identyfikatorów (adres e-mail i hasło).

 

4.3 : Wybór metody dostawy i metody płatności

 

Po zatwierdzeniu koszyka Użytkownik proszony jest o wybranie metody dostawy, zgodnie z art. 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

Następnie Użytkownik wybiera sposób płatności, zgodnie z Artykułem 5 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Aby umożliwić Użytkownikowi powrót do zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, firma OKAIDI stworzyła ekrany zatwierdzania i akceptacji. Zamówienie zostanie ostatecznie zarejestrowane dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu ekranu płatności za zamówienie (kartą kredytową lub kontem Paypal). Po ostatniego kliknięciu "zatwierdź", zamówienie jest uważane za nieodwołalne.

 

4.4 : Śledzenie zamówienia

 

Pierwszy e-mail podsumowujący opcje wybrane przez Użytkownika i zamówione produkty wysyłany jest po potwierdzeniu płatności za zamówienie. Drugi e-mail z podsumowaniem wysłanych i fakturowanych produktów jest wysyłany po wysłaniu zamówienia.

 

Niedostępność Produktu zostanie zatem pośrednio wskazana kupującemu w tej wiadomości e-mail. Zamówienie obejmujące produkty niedostępne zostanie automatycznie anulowane. W przypadku płatności za pomocą karty bankowej nie zostanie pobrane żadne obciążenie za niedostępne produkty.

 

Po zatwierdzeniu zamówienia w serwisie Użytkownik może w każdej chwili śledzić jego realizację. W tej chwili nie można już modyfikować zamówienia (produktu, ilości, sposobu dostawy itp.)

 

Aby skorzystać z tej usługi, Użytkownik musi po prostu zalogować się na swoje konto w serwisie i przejść do zakładki „Śledzenie zamówienia”:

 • Zamówienie zostało zarejestrowane: Twoja płatność kartą kredytową została zatwierdzona.
 • Zamówienie w przygotowaniu: Twoje zamówienie jest przygotowywane w naszych magazynach.
 • Zamówienie wysłane: w zależności od wyboru opcji dostawy, zamówienie zostało dostarczone do miejsca odbioru wybranego podczas składania zamówienia i jest dostępne do odbioru (masz dostęp do numeru przesyłki, aby go śledzić jego drogę).

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat składania zamówienia, śledzenia przesyłki lub realizacji zamówienia, oraz w przypadku pytań dotyczących terminów dostaw, warunków korzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub wszelkich innych pytań, Użytkownik może skontaktować się z OKAIDI • Polska pod numerem (48)225 123 943 (koszt połączenia lokalnego)

 

5) Płatność

 

5.1 : Różne sposoby płatności

 

Za zamówienia złożone w serwisie www.okaidi.pl można zapłacić kartą kredytową. Akceptujemy: 

 • Karty Visa

 • Mastercard

 • Konto PayPal: Paypal to łatwy, szybki i bezpieczny sposób płacenia za zakupy online bez podawania danych bankowych. Użytkownik może również bezpiecznie zapłacić, korzystając z płatności Paypal

 • Karta podarunkowa (Okaïdi - Obaïbi): pod warunkiem jej ważności, karta podarunkowa jest akceptowana jako środek płatniczy. Jeżeli kwota zakupów przewyższa wartość karty upominkowej, różnicę można uregulować za pomocą innej akceptowanej metody płatności.

 • Bon lojalnościowy: z zastrzeżeniem jej ważności (np. data wygaśnięcia i minimalna kwota zakupu), bon lojalnościowy jest akceptowany jako środek płatniczy do jednorazowego wykorzystania w ramach limitu 3 bonów dla jednego zamówienia. Użytkownik może zapłacić różnicę w kwocie przy użyciu karty kredytowej, karty podarunkowej lub serwisu Paypal. Jednak ten sposób płatności jest oferowany tylko wtedy, gdy faktycznie posiadasz czek lojalnościowy (Zakładka program lojalnościowy)

 

Z konta Użytkownika pobierana jest jedynie kwota za faktycznie wysłane produkty. Bon dostawy zostanie umieszczony w paczce zawierającej zamówiony produkt. Użytkownik, który złożył zamówienie, będzie mógł wydrukować swój paragon, logując się do serwisu w przewidzianej do tego celu przestrzeni śledzenia zamówienia.

 

6) Rezerwacja w Sklepie

OKAIDI oferuje Użytkownikowi rezerwację Produktu w sklepie za pośrednictwem strony www.okaidi.pl


Usługa rezerwacji Produktu w wybranym przez Użytkownika sklepie jest bezpłatna.

 

Internauta może zarezerwować maksymalnie:

 • 10 produktów jednocześnie

 • 1 sztukę z każdego produktu

 

 

Po potwierdzeniu przez Klienta rezerwacji Produktu(-ów) w Witrynie, wybrany sklep skontaktuje się z Klientem telefonicznie w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego. Celem połączenia będzie potwierdzenie Klientowi dostępności wybranego(-ych) Produktu(-ów). Na tym etapie Klient nie ma obowiązku dokonania zakupu i może kontynuować lub anulować rezerwację.

 

W przypadku gdy Klient potwierdzi chęć złożenia rezerwacji, sklep poprosi Klienta o dokonanie płatności, zanim odbierze zamówienie w sklepie (mając na uwadze przestrzeganie zasad higieny i postępowania w związku z epidemią COVID-19) W związku z tym do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link z przekierowaniem do bezpiecznej platformy płatności. Jednocześnie Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

Kwotą do zapłaty będzie kwota podana podczas procesu rezerwacji w Witrynie oraz w wiadomościach e-mail otrzymanych po potwierdzeniu zamówienia przez sklep. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z kodu promocyjnego na Produkty rabat zostanie zastosowany przez sklep podczas płatności (z wyłączeniem kodu promocyjnego obowiązującego tylko na www.okaidi.pl)

 

Sklep, pozostający w kontakcie online z Klientem, odpowie na Jego ewentualne pytania.

 

Po zaksięgowaniu płatności Klient zostanie zaproszony przez Sklep do odebrania Produktu w różnych oferowanych przedziałach czasowych, mając na uwadze przestrzeganie zasad higieny i postępowania w związku z epidemią COVID-19.

 

W okresach dużego ruchu firma OKAIDI zastrzega sobie prawo do zmiany warunków rezerwacji w sklepach. Ponadto OKAIDI zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi rezerwacji w sklepie na czas nieokreślony. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dokonać rezerwacji w sklepie, zapraszamy do zapoznania się z „OGÓLNYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z E-REZERWACJI”. Warunki te znaleźć można, w trakcie procedury e-rezerwacji, na dole zakładki „DANE TELEADRESOWE”. Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i je akceptuje poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję ogólne warunki użytkowania”.

 

7) Zabezpieczenie płatności - Defraudacja

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności OKAIDI korzysta z usługi bezpiecznych płatności Hi Pay. Dane bankowe są szyfrowane (standard bezpieczeństwa SSL), dzięki czemu nie są przesyłane w postaci czytelnej przez Internet. Interfejs płatności Sogenactif wykorzystuje technologię 3D secure. Jest to system opracowany przez dwie sieci kart bankowych Visa i MasterCard w celu uwierzytelniania posiadaczy kart, a tym samym zapobiegania ich nieuczciwemu użyciu. Oprócz numeru karty, daty ważności i kryptogramu, w systemie 3D Secure właściciel karty musi dokonać uwierzytelnienia poprzez interfejs swojego banku, do którego jest automatycznie przekierowywany, poprzez wprowadzenie kodu lub danych osobowych, które przesłał mu bank. Po uwierzytelnieniu właściciel karty zostanie poinformowany, czy jego transakcja została przyjęta lub odrzucona przez bank.

 

Przypomina się Użytkownikowi, że oszustwa związane z kartami płatniczymi są przestępstwem podlegającym karze na podstawie art.L.163-3 francuskiego Kodeksu monetarnego i finansowego: 

„Podlega karze pozbawienia wolności na siedem lat i grzywnie w wysokości 750 000 euro każda osoba, która:

 • dopuści się porobienia lub sfałszowania czeku lub innego instrumentu, o którym mowa w art. L. 133-4;
 • świadomie wykorzysta lub będzie usiłowała wykorzystać podrobiony lub sfałszowany czek lub inny instrument, o którym mowa w artykule L. 133-4;
 • świadomie przyjmie płatność za pomocą podrobionego lub sfałszowanego czeku lub innego instrumentu, o którym mowa w art. L. 133-4."

 

8) Koszty wysyłki, warunki i terminy dostaw

 

8.1 : Dostępne metody dostawy

 

Sposób dostawyKoszty dostawyTermin dostawy
INPOST Paczkomat 24/7 9,99 PLN 2-3 dni robocze
Wysyłka kurierem INPOST 9,99 PLN 2-3 dni robocze
Wysyłka kurierem UPS 19,99 PLN 2-3 dni robocze
Odbiór w punkcie UPS 19,99 PLN 2-3 dni robocze

 

Article 8.2 : Specyfika metody dostawy

 

Specyfika każdego sposobu dostawy przedstawiona w powyższej tabeli dostępna jest na stronie www.okaidi.pl w sekcji „Dostawa”. Ekspresowa dostawa do domu może zostać zawieszona w okres wzmożonego ruchu handlowego.

 

Article 8.3 : Czas przetwarzania zamówienia i dostawy

 

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, terminy dostaw, w granicach dostępności produktów w magazynie, będą zgodne ze wskazanymi poniżej. OKAIDI nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostawy z jakiegokolwiek powodu. W związku z tym Użytkownik nie może żądać od OKAIDI żadnego odszkodowania z tego tytułu.

 

W przypadku, gdy OKAIDI nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania dostawy we wskazanym dniu lub po upływie wskazanego terminu, nie później niż trzydzieści dni po zawarciu umowy Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy zakupu dotyczącej zamówienia, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru do firmy OKAIDI, zgodnie z art. L.216-2 Kodeksu Konsumenta. Ponadto podczas wyprzedaży, promocji lub sprzedaży prywatnej oraz ze względu na dużą liczbę zamówień przetwarzanych w tych okresach, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

 

Po wybraniu sposobu dostawy, Użytkownik wprowadza lub wybiera adres, na który zostanie dostarczone jego zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia ten adres nie może zostać później zmieniony.

 

8.4 Przeniesienie ryzyka i przypadki szczególne

 

OKAIDI OBAIBI kontroluje wyłącznie dostawy realizowane przez członków swojej sieci. W związku z tym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą dostarczenia towaru pod adres wskazany przez niego przy składaniu zamówienia. W przypadku, gdy konsument wyznaczy zewnętrznego dostawcę usług logistycznych w celu przejęcia towaru w określonym miejscu dostawy w celu przetransportowania go w inne miejsce, OKAIDI OBAIBI nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty i uszkodzenia towarów objętych tą dostawą realizowaną przez osoby trzecie. Ponadto i w tym kontekście OKAIDI OBAIBI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezgodność towaru z przepisami i normami obowiązującymi w krajach odbiorców tych dostaw, które nie znajdują się na oficjalnej liście krajów dystrybucji towarów OKAIDI OBAIBI.

 Przy odbiorze zamówienia, Użytkownik jest proszony, jeżeli jest to możliwe do sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki i rozpakowania jej w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w zamówieniu (np. brakujące produkty), należy je wówczas odnotować na liście przewozowym kuriera wyszczególniając zaistniałe anomalie (uszkodzona paczka, paczka otwarta, brakujące produkty). Użytkownik ma wtedy prawo odmówić przyjęcia paczki.
"
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej dostarczeniu, Użytkownik ma obowiązek zgłosić zaistniałe anomalie maksymalnie w ciągu 48 godzin do Działu Obsługi Klienta: Listem poleconym na adres: SERVICE CLIENT IDKIDS, TSA 27000, 59071 ROUBAIX CEDEX lub poprzez formularz kontaktowy online. "
OKAIDI zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku nadużyć i powtarzających się reklamacji. 

9) Prawo do odstąpienia od umowy

 

9.1 : Informacje dotyczące prawą odstąpienia od umowy

 

Od dnia otrzymania Produktu Użytkownik ma 30 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.

 

Ten preferencyjny okres stanowi odstępstwo od ustawowego terminu 14 dni, o którym mowa w art. L. 212-20-12 francuskiego Kodeksu konsumenckiego. Wymiany i zwroty będą akceptowane tylko w przypadku nieużywanych, niepranych Produktów, wraz z ich etykietami oraz w oryginalnym opakowaniu

 

Ponadto, zgodnie z art. L. 221-18 francuskiego Kodeksu konsumenckiego, wymiany lub zwroty produktów higienicznych, szlafroków, strojów kąpielowych i bielizny nie będą akceptowane.

 

9.2 : Zwroty i wymiany

 

Jeśli Użytkownik zdecyduje odstąpić od umowy (artykuł ...) lub w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wady w zamówionych Produktach (art ...), Użytkownik może zwrócić Produkty zamawiane w następujący sposób:

 

Zwrot w sklepieZwrot w sklepie (drogą pocztową)
Gdzie? Możesz udać się do wybranego sklepu Okaïdi-Obaïbi. Możesz zwrócić zamówiony(-e) produkt(-y), odsyłając go/je drogą pocztową do następujących sklepów :
Auchan Łomianki
Magazyn Web Okaidi
Ul.Brukowa 25
05-092 Łomianki
Jakie dokumenty załączyć? Przygotuj fakturę elektroniczną i formularz zwrotu. Sklep wymieni lub zwróci towar(-y) po cenie wskazanej na fakturze (uwzględnione zostaną wszelkie rabaty) Nie zapomnij dołączyć do przesyłki formularza zwrotu dostępnego na koncie: „Moje zamówienia”, „Chciałbym dokonać zwrotu”
Wymiany Jeśli wybrany artykuł jest droższy, możesz zapłacić różnicę w cenie za pomocą dowolnej metody płatności akceptowanej w Twoim sklepie Okaïdi Wymiana jest możliwa tylko przy zwrocie w sklepie.
Zwroty Zwrot kosztów pojawi się na koncie środka płatniczego użytego do opłacenia zamówienia. Będzie on widoczny na koncie w ciągu 4-5 dni roboczych (terminy międzybankowe). W przypadku płatności kartą podarunkową zwrot pieniędzy realizowany jest tylko poprzez wydanie nowej karty podarunkowej.

Bon lojalnościowy

Nie można wymieniać bonów lojalnościowych ani otrzymać za nie gotówki. Wykorzystane korzyści lojalnościowe zostaną zwrócone na kartę lojalnościową w postaci punktów.

Zwrot kosztów dostawy

Wszelkie początkowe koszty dostawy zostaną w pełni zwrócone tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia. Ponadto firma OKAIDI nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów, jeśli wyraźnie wybrałeś droższą metodę dostawy niż standardowa metoda dostawy oferowana przez OKAIDI. Koszty zwrotu są ponoszone przez Ciebie, podobnie jak wszelkie dodatkowe koszty wysyłki.

 

Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem powyższego terminu:

 • Pobierając w trybie online w OWS formularz odstąpienia od umowy udostępniony przez OKAIDI, do pobrania pod następującym adresem: klikając tutaj.
 • Lub wypełniając formularz odstąpienia od umowy, który zostanie mu przesłany w formacie elektronicznym wraz z formularzem zamówienia
 • Lub wysyłając OKAIDI jakiekolwiek inne oświadczenie jednoznacznie wyrażające chęć wycofania się drogą pocztową na adres:

  OKAIDI GALERIA KATOWICKA
  UL. 3 MAJA 30 40-097 KATOWICE
   

Ta deklaracja może przyjąć następującą formułę:

 

Do wiadomości OKAIDI GALERIA KATOWICKA

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej poniższego produktu (*)

Zamówionego dnia (*)/otrzymanego dnia (*)

Numer zamówienia (*)

Nazwisko i imię konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

Do formularza należy dołączyć produkty, które Użytkownik zwraca.

 

10) Ochrona danych osobowych

 

Spółka OKAIDI SAS odpowiedzialna za przetwarzanie, gromadzenie obowiązkowych danych osobowych zaznaczonych gwiazdką. Zebrane dane są niezbędne do przetwarzania, śledzenia i dostawy Twojego zamówienia, a także do przygotowywania faktur. Z drugiej strony dane te mogą być niezbędne do wysyłania ofert, wiadomości lub spersonalizowanych lub niespersonalizowanych reklam, tylko jeśli zostaną zaakceptowane. Wreszcie mogą być również niezbędne do zarządzania Twoim członkostwem w programie lojalnościowym Okaidi. Mogą być wykorzystane do wykonania analiz statystycznych.

 

Spółka OKAIDI SAS zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne starania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić ochronę, poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 

Zgodnie z ustawą dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich z 6 stycznia 1978 roku oraz Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) z dnia 14 kwietnia 2016 r., masz prawo dostępu, publikowania dokumentów przygotowawczych, poprawienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Możesz skorzystać ze swoich praw, pisząc do OKAIDI na adres

 

Service clients - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Należy pamiętać, że w ramach skorzystania ze swoich praw przez wnioskodawców, nasz Dział Obsługi Klienta może potrzebować zweryfikować tożsamość wspomnianych wnioskodawców, prosząc o dostarczenie kopii ważnego dokumentu tożsamości.

 

Aby dowiedzieć się więcej o prawach Użytkownika, wykorzystaniu i ochronie jego danych, Użytkownik może zapoznać się z rubryką dotyczącą danych osobowych .

 

11) Pliki cookie

 

Podczas przeglądania serwisu www.okaidi.pl na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie Użytkownika umieszczane są pliki cookie.

 

Co to jest plik cookie? Cookie to plik tekstowy zapisany podczas odwiedzania strony lub przeglądania reklamy. Jego zadanie polega na gromadzeniu informacji związanych z Twoim serfowaniem tak, aby zaproponować Ci usługi dopasowane do Twojego urządzenia, aby zapewnić wygodę podczas nawigacji. Właśnie dlatego korzystamy z plików cookies, dzięki którym możemy Cię między innymi zidentyfikować i umożliwić dostęp do Twojego konta.

 

Więcej informacji na temat korzystania i zarządzania plikami cookies można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”.

 

12) Własność intelektualna

 

Wszystkie elementy witryny OKAIDI, wizualne lub dźwiękowe, są chronione prawem autorskim i znakami towarowymi. Stanowią wyłączną własność firmy OKAIDI.

Integralność tej strony internetowej jest chroniona prawem francuskim i międzynarodowym dotyczącym własności intelektualnej. Wszelkie prawa do zwielokrotniania są zastrzeżone.

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej, zgodnie z brzmieniem francuskiego kodeksu własności intelektualnej, nie mogą być w żaden sposób rozpowszechniane lub kopiowane w całości lub w części na żadnym nośniku bez wcześniejszej i wyraźnej zgody OKAIDI. Podobnie marki, nazwy handlowe i logo pojawiające się na tej stronie są zastrzeżone. Ich całkowite lub częściowe powielanie, na podstawie elementów serwisu, jest zabronione.

Użytkownik posiadający własną stronę internetową i chcący umieścić w swojej witrynie na własny użytek prosty link kierujący do strony głównej serwisu marki OKAIDI, musi otrzymać autoryzację ze strony Firma OKAIDI. Wszelkie inne linki (w szczególności wykorzystujące technikę framingu lub in-line linking) są zabronione.

 

13) Odpowiedzialność

 

OKAIDI odpowiada za prawidłowe wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

OKAIDI nie będzie jednak odpowiadać za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli winę za to ponosi Użytkownik lub w przypadku działania siły wyższej (art. 1218 francuskiego Kodeksu cywilnego).

OKAIDI nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności przerwę w działaniu, zhakowanie komputera lub obecność wirusów komputerowych, lub za przypadki uznawane za siłę wyższą według prawoznawstwa.ce.

Strony postanawiają jak najszybciej skontaktować się w celu ustalenia sposobów realizacji zamówienia w okresie działania siły wyższej.

Po upływie jednego (1) miesiąca przerwy spowodowanej działaniem siły wyższej Strony zostaną zwolnione z wzajemnych zobowiązań. W stosownych przypadkach OKAIDI zwróci Użytkownikowi kwotę zamówienia tak szybko, jak to możliwe.

 

14) Rękojmia

 

Użytkownikowi przysługuje rękojmia na wady ukryte oraz zgodność towaru z umową wynikająca z przepisów zawartych w artykułach 1641–1649 kodeksu cywilnego oraz artykułach L.217-4–L.217-14 kodeksu konsumenckiego przyznających prawo do żądania naprawy lub wymiany towaru, a jeżeli okaże się to niemożliwe, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

Artykuł 14.1 Rękojmia na zgodność towaru z umową

Artykuł L217-4 Kodeksu konsumenckiego:

‘Sprzedający dostarcza towar zgodny z umową i ponosi odpowiedzialność za niezgodności występujące w chwili wydania towaru.

Ponosi on również odpowiedzialność za niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, o ile została mu ona zlecona w ramach umowy lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność’

 

Artykuł L217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego:

‘Aby zachować zgodność z umową, towar musi:

1° nadawać się do użytku, jakiego można by standardowo spodziewać się w przypadku towaru tego rodzaju i w stosownych przypadkach:

odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedającego i posiadać właściwości, które sprzedający przedstawił kupującemu w postaci próbki lub wzoru;

posiadać cechy, których kupujący może w sposób zasadny oczekiwać w kontekście deklaracji o charakterze publicznym złożonych przez sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w ramach reklamy lub na etykietach

2° lub posiadać cechy określone przez strony umowy w drodze obopólnego porozumienia lub nadawać się do jakichkolwiek szczególnych celów potrzebnych konsumentowi, o których konsument powiadomił sprzedającego i które sprzedający zaakceptował’

 

Artykuł L 217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego

W przypadku braku zgodności kupujący dokonuje wyboru pomiędzy możliwością naprawy lub wymiany towaru.

 Jednakże sprzedający nie musi postąpić zgodnie z wyborem kupującego, jeżeli wybór ten będzie pociągał za sobą koszty w wyraźny sposób nieproporcjonalne do kosztów związanych z innymi opcjami, z uwzględnieniem wartości towaru lub istotności wady. Będzie on wówczas zobowiązany do postępowania, chyba że okaże się to niemożliwe, zgodnie z opcją nie wybraną przez kupującego’


Artykuł L217-11 Kodeksu konsumenckiego

‘Zastosowanie postanowień artykułów L. 217-9 i L. 217-10 odbywa się bez ponoszenia kosztów przez kupującego’

Artykuł 14.2 Rękojmia na wady ukryte

„Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na wady ukryte sprzedanego towaru, przez które będzie on niezdatny do użytku, do którego jest przeznaczony, lub które ograniczą ten użytek do tego stopnia, że gdyby kupujący o nich wiedział, nie nabyłby takiego towaru lub zapłaciłby za niego niższą cenę”.

Artykuł 1643 francuskiego kodeksu cywilnego

Ponosi on odpowiedzialność za wady ukryte, nawet jeśliby o nich nie wiedział, chyba że zastrzegł w stosownym przypadku, że nie będzie związany żadną gwarancją.


Artykuł 1644

Zgodnie z artykułami 1641 i 1643

kupujący ma możliwość zwrotu rzeczy i otrzymania zwrotu kwoty za zakup albo zachowania rzeczy i otrzymania części kwoty za zakup. Art. 1648 par. 1 francuskiego kodeksu cywilnego: "Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na podstawie wad uprawniających nabywcę do rozwiązania umowy kupna i sprzedaży w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady.”

 

15) Opinie klientów

 

Warunki użytkowania serwisu do wiadomości użytkowników

Okaidi daje możliwość Użytkownikowi wyrażenia swojej opinii na temat produktu, który zakupił. Ta opinia pojawi się następnie w karcie z opisem danego produktu i będzie widoczna dla innych użytkowników Internetu przez cały okres sprzedaży tego produktu. Opinie wyświetlane są domyślnie w porządku chronologicznym. Opinia zawierać będzie datę przesłania przez Użytkownika oraz datę opisanego doświadczenia Użytkownika.

 

Użytkownik, który chce wystawić opinię o jednym lub wielu produktach musi być zidentyfikowany w Okaidi. Musi więc posiadać login użytkownika Okaidi, aby móc sformułować i przedstawić swój komentarz na temat produktu. Ponadto tylko osoba pełnoletnia ma prawo formułowania opinii na temat produktu. W celu zachowania przejrzystości wszystkie opinie klientów są czytane i moderowane całkowicie niezależnie przez naszą firmę partnerską Bazaarvoice, certyfikowaną przez AFNOR. Niniejszym wyjaśnia się, że publikowane są tylko treści związane z cechami produktu. Wyłączone z powyższego są opinie, których treść dotyczy:

 • Zamówienia i jego realizacji (dostawa, wymiany, zwroty, zwroty pieniędzy itp.)

 • Problemów technicznych napotkanych na tej stronie internetowej.

 • Porównań z innymi miejscami sprzedaży, w szczególności z konkurencją,

 • Każdej kwestii (prośba o współpracę, kontakt do dostawców itp.) niezwiązanej z cechami produktu.

 • Wszystkiego, co sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami,

 • Słów, które można byłoby uznać za obelgę lub przyczyniłaby się do zniesławienia autora, czy jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej.

 • Wszystkich krytycznych uwag związanych z bezpieczeństwem produktów (te opinie będą systematycznie sprawdzane przez nasz system obsługi klienta).

 

W związku z tym, OKAIDI:

 

 • ma prawo zadecydować, czy zachować komentarz pozostawiony na stronie internetowej, czy też usunąć go wskazując na motywy odmowy jego publikacji
 • nie jest zobowiązana do opublikowania opinii Użytkownika lub wypłacenia Użytkownikowi odszkodowania za nieopublikowanie jego opinii. Publikacja oraz zachowanie opinii należy do swobodnego uznania Okaidi. Jednak w przypadku odrzucenia opinii Użytkownik zostanie poinformowany, za pomocą wszelkich odpowiednich ku temu środków, o przyczynach odmowy publikacji.

 

Użytkownik wyraźnie zgadza się i akceptuje fakt, że korzystanie z formularza opinii do wystawiania komentarzy przez klienta na temat produktu Okaidi wiąże się z przeniesieniem praw na rzecz Okaidi do powielania, adaptowania i ujawniania tej opinii na stronie internetowej marki Okaidi i we wszystkich środkach przekazu dowolnie wybranych przez Okaidi.

Niniejszym wyjaśnia się, że Okaidi zastrzega sobie prawo do upowszechniania oprócz samej opinii wystawionej przez Użytkownika także wszystkich informacji, które dostarczył i zatwierdził Użytkownik w trakcie wystawiania swojego komentarza.

W trakcie procesu wystawiania i zatwierdzania opinii Użytkownik może zostać wezwany do dostarczenia i/lub potwierdzenia niektórych danych osobowych. Niniejszym wyjaśnia się, że zgromadzone dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów handlowych.

Zgromadzone informacje są niezbędne dla Okaidi w celu zagwarantowania powagi wystawionych opinii i ulepszenia oferowanych przez Okaidi usług swoim klientom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu, publikowania dokumentów przygotowawczych, poprawienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Wystarczy do nas napisać na adres pocztowy:

OKAIDI SAS – Service clients - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego, lub kliknąć tutaj

podając swoje nazwisko, imię i adres e-mail. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Twój wniosek powinien być podpisany, a do niego dołączona fotokopia dokumentu poświadczającego tożsamość, na którym widnieje Twój podpis oraz adres, na który należy przesłać odpowiedź

Użytkownik ma także prawo do przeglądania lub modyfikowania danych osobowych na swoim koncie. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w rubryce „dane osobowe”.

 

16) Integralność

 

Gdyby jedna z klauzul niniejszej umowy była nieważna w wyniku zmiany przepisów, regulacji lub orzeczenia sądu, nie wpłynie to na ważność i przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

17) Termin

 

Niniejsze warunki obowiązują przez cały okres świadczenia usług online oferowanych przez OKAIDI.

 

18) Prawo właściwe - Spory

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.

 

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z ważnością, interpretacją, wykonaniem lub wypowiedzeniem niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, będą podlegać jurysdykcji sądów francuskich, niezależnie od liczby pozwanych i/lub roszczeń gwarancyjnych, nawet w przypadku procedur zastosowania środka tymczasowego lub na żądanie. Właściwym sądem w przypadku sporu będzie sąd miejsca pozwanego.

 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Konsumenckiego klient ma prawo do bezpłatnego skorzystania z usługi mediacji oferowanej przez IDGROUP (której OKAIDI jest spółką zależną) w przypadku, gdy taki spór nie może zostać rozstrzygnięty w ramach uprzedniej reklamacji złożonej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta OKAIDI. 

Proponowanym mediatorem „prawa konsumenckiego” jest „CM2C”. O skorzystanie z mechanizmu mediacji można się zwrócić:

Lub pocztą na adres: CM2C, 14 rue Saint Jean 75017 Paris

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów :
Zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 524/2013, OKAIDI SAS informuje o istnieniu europejskiej platformy do internetowego rozstrzygania sporów między e-handlowcami a konsumentami: : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

19) Warunki użytkowania karty lojalnościowej

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ogólnymi warunkami użytkowania.

 

Wersję zmodyfikowano dn. 14/12/2022 w Roubaix

Prévisualiser le site au
Conserver pendant ma navigation

Id Navigation

Store : Language :
Back to top
Vous souhaitez recevoir nos actualités ?
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé/e des dernières offres et nouveautés.